SenLan Precision Mould Parts Co.,Ltd

SenLan Precision Mould Parts Co.,Ltd

Địa chỉ: SỐ 27, ShangLang Road, XiaBian District, thị xã Trường An, Đông Quan Trung Quốc
Nhà máy: SỐ 27, ShangLang Road, XiaBian District, thị xã Trường An, Đông Quan Trung Quốc
Thời gian làm việc: 8:00-18:00 (Hiện Bắc Kinh)
Điện thoại: 0086-769-81875281 (Thời gian làm việc)   
Fax: 0086-769-81153616
Địa chỉ liên hệ : Miss. Merry (SenLan Precision Mould Parts Co.,Ltd) Lân đăng nhập cuôi: giờ 01 từ phút cách đây
Chức vụ : Sales Manager
Điện thoại : +86 18666893015
WHATSAPP : +86 18666893015
Thư điện tử : sales@cn-senlan.com
gọi hệ
Liên hệ với Nhà cung cấp
Thay đổi ngôn ngữ